Tarihçe

Yazıt Matbaacılık Sanayi’nin kurucusu Abdullah Cabbaroğlu, mesleğe gazetecilik ile başlamıştır. İlk matbaa işletmeciliği deneyimi 1966 yılında İstanbul’da iki ortak olarak kurdukları ve bir yıl sonra tüm hissesini üstlendiği Cihan Matbaası’nda olmuştur. Daha sonra Ankara’ya taşınan bu matbaa, büyümüş ve 1980′lerin başında 85-90 kişinin çalıştığı bir şirkete dönüşmüştür. Cabbaroğlu 1979 yılında “Yazıt Matbaacılık Makine Sanayi” adıyla matbaa makina ve malzemeleri alanında faaliyet göstermek üzere ikinci bir firma kumuştur. Hedefi makine ithal edip vadeli olarak iç piyasaya satmaktır. 1980 devalüasyonundan sonra Cihan matbaası artan kâğıt fiyatları nedeniyle tasfiye edilmiştir. Aynı dönemde vadeli satışlardan zarar gören Abdullah Cabbaroğlu, makine ithalatını durdurmuş ve “Yazıt Makina, cilt presi, matbaa yardımcı makine ve aparatları imalatına başlamıştır. Şirket, matbaalardan gelen talep doğrultusunda çeşitli matbaa ve ambalaj makinelerine yönelmiştir. Zamanla ürünler çeşitlenerek imalat devam etmiş ve Türkiye’de ambalaj makinelerinin ilkleri Yazıt Makina tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yazıt Makine, 35 yıllık tecrübesiyle, toplam 300 dönüm arazisinde 5000 m2 kapalı alanda 35 kişi ile üretimine devam etmektedir. Merkez bürosu ve satış mağazası İskitler Büyük Sanayi’de olan Yazıt Makina’ nın İstanbul Topkapı’da ikinci mağazası vardır, üretim ise Ankara Bala karayolu 35. Km’de yer alan fabrikasında gerçekleşmektedir. Fabrikanın içinde bulunduğu arazide 167 dönüm arazi özel orman statüsünde ağaçlandırılmaktadır. Üretimin %40′tan fazlası AB ülkelerine, Rusya’ya, Balkanlardan Sudan’a uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç edilmektedir.